top of page
Unsplash2.jpeg
Unsplash2.jpeg

Bli HÖGLÄSNINGS-
ambassadör

När fler vuxna läser för sina barn ger vi våra barn unika möjligheter att utvecklas och lyckas i såväl skolan som i livet i stort. Som ambassadör för Läsvärlden hjälper du oss att sprida kunskap om högläsningens effekter i dina egna nätverk och kanaler och gör, på det viset, en mycket viktig insats. 

Välkommen! 

exempel

visste du att..?

Människor påverkas många gånger mer av någon de känner än av reklam och marknadsföring. Internationella undersökningar* visar att ca 34% av människor i stort har förtroende för reklam i sociala medier medan 92% har förtroende för någon de känner. När du berättar för dina vänner om Läsvärlden och om högläsningens effekter kommer de att lyssna och reflektera. 

*) Nielsen Global Advertising Trust Survey

bottom of page