top of page
Nätet - många kopior.jpeg

Vad vi gör

Jag heter Patrik Haggren och jag startade Läsvärlden 2022. För mig har det alltid varit fantastiskt att läsa och att få läsa högt för mina barn. Långt innan de kunde prata läste jag och min fru Åsa tonvis med sagor för våra tre döttrar. Det gav oss en fantastisk relation till våra barn och det gav dem ordförråd, social kompetens, kreativitet och en egen kärlek till böcker.

 

Med Läsvärlden vill jag få fler att förstå, och engageras av, magin i högläsning - i hemmet, skolan och samhället. Jag har arbetat inom, och med, en stor mängd fantastiska organisationer i Sverige och norden men nu har jag, för första gången, startat min egen förening vilket känns fantastiskt! Jag har dessutom, under 2021, blivit utgiven som barnboksförfattare vilket var magsikt. 

118802288_10222348892098640_2955310364061760197_n.jpg

Jag heter Jim Gustafsson och arbetar som logoped på Bamse språkförskola på Södermalm. Jag har alltid varit intresserad av hur högläsning kan stärka barns språkliga utveckling och har själv ritat och skrivit barnböcker med språkutvecklande fokus. 

Jag är stolt och glad över att få samarbeta med organisationen Läsvärlden. Min målsättning är att kunna stötta organisationen genom min bakgrund som logoped, barnboksförfattare och med mitt stora forskningsintresse för högläsning.

 

Tillsammans kan Läsvärlden öka kunskapen om högläsningen goda effekterna på barns utveckling, lära ut enkla och effektiva strategier för att göra högläsningen ännu mer givande och inspirera föräldrar och andra vuxna till att läsa tillsammans med barnen. 

unnamed.png

Mer om Läsvärlden

Forskning visar att högläsning för barn är den viktigaste aktiviteten för läskunnighet och läsförståelse, en nyckelfaktor för framgång i skolan, jobbet och livet. När en vuxen läser högt för ett barn får båda en nära och givande upplevelse som stärker bandet mellan barn och förälder, ger en kärlek till läsning, förbättrar läskunnighet och förbättrar barnets självförtroende. Vårt uppdrag är att främja barns utveckling och välbefinnande genom att öka högläsning i hemmet och i skolan.

Påverkan och kunskap

  • Läsvärlden kommer att driva påverkanskampanjer för ökad högläsning både inom förskola/skola och i hemmet. 

  • Läsvärlden kommer att arbeta utifrån "train the trainer" för att nå ut i relevanta målgrupper med kunskap om högläsningens metodik och effekter. 

  • Läsvärlden fångar upp och sprider internationell data om högläsning. 

  • Läsvärlden värvar och engagerar Läsambassadörer för spridning av kunskap och engagemang samt för påverkan mot skolor, lagstiftare, etc. 

Läsvärldens stadgar

Learning to read

Vårt uppdrag

Läsvärlden är en ideell förening, bildad 2022, i syfte att verka för ökad högläsning för barn och unga i hemmet, skolan och samhället. I grunden sker arbetet genom påverkan, utbildning samt i relevanta allianser. 

Utveckling

Läsvärlden sprider kännedom om, och engagemang för, att läsa för barn genom hela deras uppväxt, hos landets föräldrar. Varje förälder som läser dagligen för sitt barn ger barnet unika möjligheter att utvecklas språkligt, socialt, intellektuellt, kreativt, med mera.

Image by Picsea
Image by 🇸🇮 Janko Ferlič
Image by 🇸🇮 Janko Ferlič

Integration

Läsvärlden kommer att arbeta metodutvecklande i syfte att använda högläsning som ett verktyg för integration inom ramarna för SFI-verksamhet. Här ser Läsvärlden ett värde för såväl förälder som barn kring såväl språkutveckling som anknytning. 

Kunskap

Sverige behöver löpande mätning/uppföljning av såväl högläsning som barns läsintresse för att kunna följa effekterna av de insatser som görs.

 

Läsvärlden kommer att initiera och finansiera studier och undersökningar i syfte att kunna följa utvecklingen av högläsning i hemmet, skolan och samhället, över tid.  

Teacher and Pupil
bottom of page