top of page
Nätet - många kopior.jpeg

När fler vuxna läser för sina barn kommer fler barn att lyckas i skolan! 

2022 lanserades Läsvärlden - föreningen för ökad högläsning för barn och unga i familjen, skolan och samhället. Läsvärlden arbetar för ökad högläsning genom fakta, råd, kampanjer och utbildningar. Våra målgrupper är föräldrar, förskola/skola samt bibliotek och andra relevanta funktioner i samhället. 
Läsvärlden ska sprida kunskap och inspiration till alla som ännu inte inser den fulla kraften i högläsning – och till alla som gör det!

 

 

About

Visste du att högläsning:

 • ökar ditt barns fantasi?

 • ger ditt barn en utvecklad språklig förmåga? 

 • stärker banden mellan barn och förälder?

 • utvecklar ditt barns kreativitet och förmåga till abstrakt tänkande?

 • ökar barnets empatiska förmåga i relation till andra? 

 

Läsvärldens mål och "mission": 

"Varje förälder i Sverige ska, oavsett ursprung, utbildning och social position, inse högläsningens värde för det egna barnets utveckling och välbefinnande." 

Unsplash.jpeg
Unsplash.jpeg
Aktuellt från facebook
Aktuellt
Engagera dig

Bli Högläsnings-ambassadör!

VÄLKOMMEN!

Läsvärldens mest grundläggande uppgift är att få fler att förstå, och engageras av, de enorma fördelar det innebär att läsa högt för sitt barn. Att barnet får ett språk och vokabulär är bara en del av allt gott som kommer med högläsningen. 
Läsvärlden vill växa. Vi behöver många som vill bidra till att fler ser högläsning som något självklart och viktigt och därför är du varmt välkommen som högläsningsambassadör. 

Visste du att dina vänner påverkas mer av det du säger eller skriver än av reklam och marknadsföring? Cirka 34% av mottagarna har idag förtroende för reklam i sociala medier medan 92% (!) har förtroende för rekommendationer från någon de känner*. Därför arbetar Läsvärlden med ambassadörer: för att påverka föräldrar att läsa högt för sina barn. 

 

*) Nielsens rapport "Global trust in advertising". 
 

Som ambassadör bidrar du genom att, t ex: 

 • berätta om värdena av högläsning bland vänner och bekanta. 

 • hjälpa Läsvärden att nå ut genom att dela och sprida kampanjer och data kring högläsning bland vänner och i sociala medier. 

 • dela viktiga nyheter och data om högläsningens effekter i sociala medier. 

 • delta i träffar och samtal. 

Mer om rollen 

 • Som högläsningsambassadör är du delaktig så länge som du vill.

 • Att vara vår ambassadör är inte ett medlemskap utan 100% en volontärroll som inte kostar något mer än din tid och din delaktighet. 

 • Alla högläsningsambassadörer är ytterst välkomna att kontakta oss, komma med förslag och frågor samt att ta egna initiativ i linje med föreningens syften. 

 • Som högläsningsambassadör får du epost från oss en till två gånger per vecka med fakta om högläsning, med intressanta källor samt med info om kampanjer och aktiviteter. Du bestämmer själv vilka delar av innehållet du vill sprida samt på vilket sätt. 

Varmt välkommen! 

Kontaka oss

Kontakta oss

Tack för att du hört av dig till oss!

iStock-624672568.jpg
iStock-624672568.jpg
bottom of page