top of page
Cert_1.png
Cert5.png
Cert3.png
Cert4.png
Läscertifiering_2024.png

Läscertifiering 2024

Kontakta oss idag för ett samtal och en offert

Tack för din kontakt! Vi återkommer inom kort

Högläsning och avkodning är nyckelaktiviteter för barns utveckling inom en mängd områden. Syftet med Läsvärldens certifiering är att ge stöd och råd kring hur vi bäst stöttar barns utveckling och inlärning genom kvalificerad högläsning.  

 

Högläsning och avkodning är två av de absolut bästa metoderna för att stärka barns språkutveckling. Vi skapar en delad uppmärksamhet mellan barnet och den som läser - vilket leder till att barnet lär sig nya ord enklare.

 

Genom att göra barnet delaktigt och aktivt i högläsningen utvecklas också barnets berättarförmåga, beskrivande och tänkande.

 

En god språklig förmåga underlättar även för barnet att bygga och bibehålla sociala relationer samt att förstå och kunna uttrycka sig i skolans värld.

 

I Sverige finns det ett stort behov av att säkerställa att barn får regelbunden, planerad högläsning och lästräning med god kvalitet. Läsvärldens läscertifiering bygger på framgångsrika och väl beforskade metoder för att lära barn att avkoda och på så sätt lära sig läsa tidigare.

 

Vår läscertifiering syftar till att

  • Ge arbetslaget på förskolan/i förskoleklassen verktyg för att kartlägga läsandet, välja ut och prioritera ett utvecklingsområde samt sätta upp tydliga delmål.

  • Skapa ett samarbete mellan vårdnadshavare och förskolan/förskoleklassen genom att vårdnadshavare får ta del av samma läs- och träningsmaterial och att det t ex erbjuds bokträffar och liknande aktiviteter. 

  • Delge viktig teori och forskning inom högläsning, läs- och språkutveckling.

  • Erbjuda ett tydligt material för att introducera träning av fonologisk medvetenhet som hjälper barn att lära sig avkodning.

 

Läsvärldens läscertifiering involverar pedagogen/personalen, barnet och föräldern/vårdnadshavaren.

bottom of page