top of page
Storytime with Grandpa
logo-vit.png

Kognitiv och språklig utveckling

Även de yngsta barnen har nytta av att höra sina föräldrar läsa för dem. En studie från 2013 (Does reading to infants benefit their cognitive development at 9-months-old? An investigation using a large birth cohort survey) visar att spädbarn som föräldrar läser för, och pratar med, utvecklar högre språkkunskaper och kognitiv utveckling, så som problemlösning. Forskning från 2018 (Early Language Exposure and Middle School Language and IQ: Implications for Primary Prevention) presenterar att denna koppling sträcker sig under hela barndomen och in i tonåren. Faktum är att forskaren visar att verbal interaktion (att läsa högt, prata etc) mellan föräldrar och små barn kan främja högre språk- och IQ-poäng hela vägen upp i 14-årsåldern. 

Förmåga att lyssna

Att höra en berättelse läsas högt kräver en viss nivå av förståelse hos ditt barn. Och förståelsen kräver barnets uppmärksamhet. Med andra ord: Förmågan att lyssna. Experter inom organisationen Scholastic förklarar att förmågan att lyssna är en färdighet som barn måste tillägna sig innan de kan läsa själva och denna förmågan utvecklas hos ditt barn när du läser för hen och denna förmåga blir ett viktigt stöd för ditt barn från första dagen i skolan. 

Kontakten med ditt barn

Läsning är en underbar möjlighet för dig och ditt barn att få kontakt och det är ett oslagbart sätt att umgås och ”landa” efter en hektisk dag. Forskning från 2008 (Reading aloud to children: The evidence) pekar på hur högläsning kan ligga till grund för en solid ”förälder-barn-relation”. Barnet känner sig tryggt när någon läser för dem och en förälder som läser högt hjälper sina barn att se läsning som något positivt och spännande. 
 

Kreativitet

Böcker och berättelser öppnar upp en helt ny värld för barn. Det finns böcker om dinosaurier, insekter och flygplan och allt som barn kan inspireras och engageras av. Sagan går bortom den verkliga världen och använder fantasielement som får barn att utveckla sitt kreativa tänkande.


Barn har livfull fantasi som den är, så läsning tjänar till att ytterligare mata deras kreativitet. Och experter på PBS noterar att kreativitet är viktigt för att utveckla intressen och idéer, såväl som för att främja känslomässig hälsa.

https://www.healthline.com/health/childrens-health/reading-to-children#when-and-how-to-start

Lättare i skolan

- Barn som hör fler ord är bättre förberedda på att se orden i tryckt form då de börjar skolan. Det gör att processen att lära sig läsa kommer att vara enklare och snabbare för dessa barn.

- För ett litet barn kan det handla om att peka och kanske bläddra i boken. För större barn handlar det om att härma ljud och bilda ord. Och när barnen kan prata måste de få ställa frågor om det de hört i boken. 

https://svenska.yle.fi/a/7-1378965

Lär dig mer om högläsning

De flesta av oss inser att högläsning är viktigt och att det bygger barnets ordförråd. Däremot känner många av oss säkert inte till högläsningens alla värden för barns utveckling. Detta vill Läsvärlden råda bot på. Exemplen nedan är bara några av alla de utvecklingsområden som högläsning påverkar positivt. 

bottom of page