top of page

För mig har det alltid varit fantastiskt att läsa och att få läsa högt för mina barn. Långt innan de kunde prata läste jag och min fru Åsa tonvis med sagor för våra tre döttrar. Det gav oss en fantastisk relation till våra barn och det gav dem ordförråd, social kompetens, kreativitet och en egen kärlek till böcker. Med Läsvärlden vill jag få fler att förstå, och engageras av, magin i högläsning - i hemmet, skolan och samhället. Jag har arbetat inom, och med, en stor mängd fantastiska organisationer i Sverige och norden men nu har jag, för första gången, startat min egen förening vilket känns fantastiskt! Jag har dessutom, under 2021, blivit utgiven som barnboksförfattare vilket var magsikt. 

Hoppas du också engageras av uppgiften att få fler att inse kraften av högläsning och hjälper oss att sprida detta i dina nätverk av vänner, grannar och kollegor. Vi har en viktig uppgift framför oss! 

Patrik Haggren

LÄSVÄRDEN

Mer om Läsvärlden

Forskning visar att högläsning för barn är den viktigaste aktiviteten för läskunnighet och läsförståelse, en nyckelfaktor för framgång i skolan, jobbet och livet. När en vuxen läser högt för ett barn får båda en nära och givande upplevelse som stärker bandet mellan barn och förälder, ger en kärlek till läsning, förbättrar läskunnighet och förbättrar barnets självförtroende. Vårt uppdrag är att främja barns utveckling och välbefinnande genom att öka högläsning i hemmet och i skolan.

Påverkan och kunskap

  • Läsvärlden driver påverkanskampanjer för ökad högläsning både inom förskola/skola och i hemmet. 

  • Läsvärlden arbetar utifrån "train the trainer" för att nå ut i relevanta målgrupper med kunskap om högläsningens metodik och effekter. 

  • Läsvärlden fångar upp och sprider internationell data om högläsning. 

  • Läsvärlden värvar och engagerar Läsambassadörer för spridning av kunskap och engagemang samt för påverkan mot skolor, lagstiftare, etc. 

Föreningen Läsvärldens stadgar

bottom of page